Wiadomość o likwidacji miejsc pracy była szokiem nie tylko dla pracowników.

Minister ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, Leo Varadkar skomentował najnowsze doniesienia w sprawie masowych zwolnień w jednej z firm w Irlandii.

Zwolnienia w Irlandii

Firma PayPal, zajmująca się płatnościami online, planuje zredukować liczbę swoich pracowników – w Dublinie pracę ma stracić 135 osób, a w Dundalk 172 osoby.

Redukcja 307 stanowisk podlega konsultacjom, lecz pracownicy zespołów, których dotyczy problem, zostali już powiadomieni o sprawie.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że zmiany pomogą skalować jej działalność, aby „sprostać zmieniającym się potrzebom klientów gotowych na kolejny rozdział rozwoju”.

Firma podkreśla, że decyzja nie wpłynie na jej zobowiązania wobec Irlandii. Po proponowanych zmianach firma nadal będzie zatrudniać tu ponad 2000 pracowników.

Reakcja rządu w Irlandii

Wicepremier Varadkar skomentował te doniesienia i nazwał je „prawdziwym szokiem”. Jako Minister ds. Zatrudnienia wyraził swoje rozczarowanie decyzją firmy i jej wpływem na pracowników i ich rodziny.

Ze swojej strony zapewnił, że „rząd udostępni pracownikom wszelką niezbędną pomoc państwa, aby jak najszybciej mogli znaleźć nowe zatrudnienie, możliwości kształcenia i szkolenia”.