Posiadacze kart medycznych w Irlandii zgłaszają problemy z dostępem do lekarzy świadczących usługi w ramach DTSS.

Osoby z kartą medyczną zgłaszają problemy z dostępem do usług dentystycznych w Irlandii. Przyczyną jest „masowe” wycofywanie się lekarzy stomatologów z programu Dental Treatment Services Scheme (DTSS).

Medical Card – Karta medyczna

DTSS to program prowadzony przez HSE, który umożliwia prywatnym dentystom leczenie pacjentów publicznych. W 2020 roku z programu zrezygnowało aż 208 dentystów.

W niektórych hrabstwach Irlandii usługi w ramach DTSS są świadczone jedynie w nagłych przypadkach, co właściwie pozostawia posiadaczy kart medycznych bez opieki dentystycznej.

Irlandzkie Stowarzyszenie Stomatologiczne wezwało do całkowitego przeprojektowania programu w celu uwzględnienia większej liczby zabiegów profilaktycznych.

Problemy posiadaczy kart medycznych

HSE zapewnia, że „współpracuje z Ministerstwem Zdrowia nad rozwiązywaniem problemów, z jakimi borykają się obecnie posiadacze kart medycznych w dostępie do leczenia”. Twierdzi też, że Minister Zdrowia zobowiązał się już do przeprowadzenia pełnej kontroli programu, lecz zostało to opóźnione przez pandemię.