Mieszkańcy Irlandii dostają wezwania z Social Welfare

Departament Ochrony Społecznej w Irlandii prowadzi akcję przeciwdziałania oszustwom socjalnym.

Departament Ochrony Społecznej w Irlandii prowadzi intensywną akcję przeciwdziałania oszustwom socjalnym.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Potwierdzono, że systematycznie prowadzone są działania mające na celu wykrycie nadużyć socjalnych na terenie całego kraju.

Ujawniono, że od początku tego roku przeprowadzono już ponad 535 000 przeglądów spraw beneficjentów świadczeń socjalnych.

Przedstawiciele Social Welfare zapewnili, że strategia ma na celu zapewnienie, że podejrzenia o oszustwa i niezgodności w systemie opieki społecznej są utrzymywane na jak najniższym poziomie.

Podejmowane są różne kontrole w celu zapobiegania i wykrywania oszustw, w tym kontrole przed przyznaniem świadczeń oraz późniejsze przeglądy, gdy świadczenia są wypłacane.

Oprócz pracowników w każdym obszarze programu zaangażowanych w prace kontrolne, istnieje 264 Inspektorów Opieki Społecznej, którzy przeprowadzają przeglądy roszczeń i prowadzą dochodzenia na terenie całego kraju, jak poinformowano.

Sprawa w sądzie w Irlandii

Departament może wszcząć postępowanie zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym opieki społecznej.

W przypadku wykrycia nadużyć, do beneficjentów świadczeń wysłane zostają informacje dotyczące zwrotu nadpłaconych pieniędzy.

W przypadku gdy mają miejsce oszustwa dotyczące tożsamości lub wielokrotnych roszczeń, są one zazwyczaj kierowane do Gardy w celu wniesienia oskarżenia na podstawie ustawodawstwa karnego.