Mieszkańcy Irlandii rezygnują z domów socjalnych - podano powody

W ostatnich latach skrócono listy oczekujących na domy socjalne w Irlandii.

Najnowsze statystyki pokazują, że w 2021 i 2022 roku, spośród ogólnokrajowej liczby 25 000 domów socjalnych odrzucono aż 5000 ofert.

Domy socjalne w Irlandii

Miasto Cork było jednym z dziewięciu obszarów samorządowych, w których odrzucono więcej niż jedną na pięć ofert. Powody odmowy mieszkań obejmowały m.in. brak wystarczającej powierzchni ogrodu, brak miejsca na przechowywanie, zbyt małe sypialnie lub zbyt bliskie sąsiedztwo byłego partnera.

W niektórych przypadkach rodziny twierdziły, iż w oferowanym lokalu nie ma miejsca dla zwierząt domowych. Inny dom został odrzucony z powodu braku miejsca na przechowywanie motocykla.

W całym Cork City w 2021 roku zaoferowano 843 lokale socjalne, z czego odrzucono 139 z nich. W 2022 roku było 587 ofert i 123 odmowy.

Według analizy przeprowadzonej przez gazetę Irish Independent, najwięcej przypadków odmowy domów socjalnych odnotowano w hrabstwie Kildare (38% ofert).

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii

Relatywnie wysoki odsetek odmów w trakcie trwającego kryzysu mieszkaniowego wzbudził obawy wśród rad miejskich.

Niektóre z nich zaczęły stosować bardziej przyjazne, oparte na wyborze modele, aby dopasować odpowiednie mieszkania do odpowiednich osób. Rada Miasta Meath jest jedną z wielu rad, które korzystają z „wyboru na podstawie preferencji” osób aplikujących.

Utworzony specjalny portal internetowy umożliwia osobom oczekującym na lokal socjalny zapoznanie się z ofertami lub przewidywanym dostępem do lokalu, jaki pojawi się w najbliższej przyszłości.

W ostatnich latach skrócono listy oczekujących na lokale socjalne. Nadal można odrzucić ofertę bez utraty miejsca na liście, jeśli Rada uzna tę odmowę za uzasadnioną.

Jednak osoby, które odrzucą więcej niż jedną rozsądną ofertę w ciągu roku, mogą zostać zawieszone na liście na 12 miesięcy – i utracić dopłatę Rent Supplement.