Mieszkańcy mają dosyć - myślą o opuszczeniu Irlandii

Mieszkańcy Irlandii planują wyjazd z kraju dla lepszej jakości życia.

Według nowego badania 70% młodych ludzi w Irlandii w wieku 18-24 lat rozważa wyjazd za granicę, ponieważ sądzą, że mogą tam cieszyć się lepszą jakością życia.

Wyjazd z Irlandii

Sonda została przeprowadzona przez RED C na zlecenie Irlandzkiej Narodowej Rady Młodzieży (NYCI), która reprezentuje wolontariackie organizacje młodzieżowe w Irlandii.

Wyniki z przeprowadzonej ankiety wzbudzają niepokój, ponieważ pokazują wpływ, jaki ma kryzys kosztów utrzymania na młodych ludzi w Irlandii.

Według NYCI rząd musi działać, aby nie dopuścic do masowego wyjazdu młodych ludzi z kraju. W ramach składania wniosków przedbudżetowych organizacja wzywa do:

  • Zmniejszenia opłat rejestracyjnych dla osób na studiach, w szkolnictwie wyższym lub na praktykach.
  • Podniesienia krajowej płacy minimalnej dla osób poniżej 20 roku życia do takiego samego poziomu, jak dla osób powyżej 20 roku życia.
  • Dostosowania stawki zasiłku Jobseeker’s Allowance dla osób poniżej 25 roku życia do poziomu JA dla osób powyżej 25 roku życia.
  • Rozszerzenia dostępu do karty podróżnej Young Adult dla większej liczby młodych ludzi.
  • Zwiększenia inwestycji rządowych dla usług pracy z młodzieżą w społecznościach lokalnych.

Wnioski

W ankiecie wzięło udział 1253 respondentów z terenu całej Irlandii. Wśród ankietowanych w wieku 18-24 lat ośmiu na dziesięciu stwierdziło, że boją się o przyszłość, a połowa zgłosiła pogorszenie stanu zdrowia psychicznego w związku z rosnącym kryzysem kosztów życia.

Ponad czterech na dziesięciu odpowiedziało, że nie są tak szczęśliwi jak sześć miesięcy temu, prawie połowa stwierdziła, że ​​nie potrafi związać końca z końcem, a ponad jedna czwarta stwierdziła, że ​​ich doświadczenia z mieszkaniem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy są gorsze.