POLONIA IRLANDIA

Ministerstwo Finansów w Polsce zapowiedziało kolejną akcję lustracyjną wszystkich posiadaczy kont w polskich bankach.

Wiele osób mieszkających i pracujących w Irlandii posiada konta w bankach w Polsce. Polski rząd zamierza sprawdzić wszystkich posiadaczy kont w polskich bankach pod względem rezydentury podatkowej.

Konto w banku w Polsce – kontrole

Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą nakaże wszystkim działającym bankom, domom maklerskim i firm ubezpieczeniowym w Polsce przepytać swoich klientów o rezydencję podatkową. Wszyscy klienci będą zobowiązani odpowiedzieć na zadane pytania pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ustawa ma zacząć obowiązywać już od czerwca 2019 roku. Posiadacze kont w bankach w Polsce mogą spodziewać się pytań podobnych do tych składanych w deklaracji FATCA w 2016 roku, które dotyczyły wtedy Stanów Zjednoczonych.

Urząd Skarbowy prześle dane osób do Irlandii

Uszczelnienie systemu podatkowego to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Zmiany w przepisach prawa są związane z nowymi wymogami. Dane klientów posiadających konta w bankach w Polsce, których rezydentura podatkowa jest w innym kraju, zostaną przesłane do odpowiednich Urzędów Skarbowych miejsca rezydencji.