Miliardy euro dla Irlandii - spór o podatek

Gigant Apple i Irlandia oczekują wyroku Unii Europejskiej w tej sprawie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ponownie rozważyć decyzję w sprawie kontrowersyjnego podatku firmy Apple.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości został wezwany do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej 13 miliardów euro podatku nałożonego na firmę Apple.

Doradca Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Giovanni Pitruzzella, stwierdził, że Trybunał popełnił błędy prawne, gdy poparł Apple w sprawie tego gigantycznego podatku.

Sprawa podatkowa przeciwko Apple była częścią kampanii antymonopolowej szefowej Unii Europejskiej ds. Konkurencji, Margrethe Vestager, mającej na celu zwalczanie umów między koncernami a krajami Unii, uznawanych przez regulacje za nieuczciwą pomoc państwa.

W 2016 roku Komisja Europejska stwierdziła, że Apple korzystało z dwóch irlandzkich decyzji podatkowych, które sztucznie obniżały jego obciążenie podatkowe w 2014 roku.

W 2020 roku Generalny Trybunał Unii Europejskiej podtrzymał wyzwanie Apple, twierdząc, że regulacje nie spełniły standardów prawnych, aby udowodnić, że firma czerpała nieuczciwą przewagę.

Orzeczenie TSUE

Jednak Pitruzzella z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgadza się z tym stanowiskiem, twierdząc, że Sąd popełnił szereg błędów prawnych.

W swojej niezobowiązującej opinii stwierdził, że decyzja Trybunału powinna zostać uchylona, a sprawa powinna zostać ponownie oceniona.

Irlandia utrzymuje, że nie udzieliła Apple żadnej pomocy państwa, podkreślając, że zdanie Pitruzzelli nie jest częścią ostatecznego orzeczenia TSUE.

Minister Finansów, Michael McGrath, twierdzi, że Irlandia jest pewna swojego stanowiska, argumentując, że nie doszło do żadnego układu faworyzującego.

Spór o podatek

Komisja Europejska nakazała Apple zapłacenie Irlandii 13 miliardów euro podatku w 2016 roku, co spotkało się z odwołaniem i ostateczną decyzją Generalnego Sądu w 2020 roku, który poparł Apple.

Aktualne wydarzenia wskazują, że Trybunał Sprawiedliwości może odwrócić tę decyzję, co stawia Apple w niepewnej sytuacji.