Minimum Wage - chcą zmiany przepisów dla tysięcy osób w Irlandii

Związek zawodowy w Irlandii wezwał rząd do natychmiastowej zmiany przepisów.

Związek zawodowy Mandate wezwał rząd do natychmiastowej zmiany przepisów dotyczących płacy minimalnej w Irlandii.

Płaca minimalna – Minimum Wage

Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka płacy minimalnej (Minimum Wage), która wzrosła o 80 centów, do 11,30 euro za godzinę pracy.

Nowa stawka obowiązuje dla osób w wieku 20 lat i powyżej 20 lat. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla młodszych pracowników obowiązują inne stawki płacy minimalnej.

Dla osób w wieku 19 lat stawka płacy minimalnej to 10,17 euro, w wieku 18 lat to 9,04 euro, a dla osób poniżej 18 roku życia to 7,91 euro.

Apel do rządu

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych Mandate, niższe stawki są dyskryminacją i brakiem szacunku dla młodszych pracowników.

Ich zdaniem „to nie do przyjęcia, aby 17-latek w handlu detalicznym zarabiał o 30% mniej za przepracowaną godzinę niż 20-latek tylko ze względu na swój wiek”.

System podziału stawek płacy minimalnej ze względu na wiek uważają za „przestarzały i staromodny” i apelują do rządu o natychmiastowa zmianę tych przepisów.

W swojej odpowiedzi rzecznik Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia poinformował, że system podziału stawek został wprowadzony zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Niskich Płac w 2017 roku.

W 2022 roku ministerstwo wysłało zapytanie do komisji o ponowne rozpatrzenie kwestii utrzymania bądź zniesienia podziału stawek i o wydanie zaleceń w tej sprawie.

Raport wraz z zaleceniem ma być przekazany jeszcze w tym roku, jak zapewnił rzecznik.