Minister potwierdza wzrost płac dla tysięcy osób w Irlandii

Decyzja ministerstwa nastąpiła po rekomendacji Sądu Pracy w Irlandii.

Jeszcze w tym roku pracownicy sektora budowlanego w Irlandii będą mogli liczyć na wzrost ich godzinowej stawki wynagrodzenia.

Sektor budowlany w Irlandii

Decyzja ta została podjęta po tym, jak Minister Stanu ds. Zatrudnienia i Handlu Detalicznego, Neale Richmond, zatwierdził rekomendację Sądu Pracy dotyczącą ustanowienia nowych minimalnych stawek płac oraz składek emerytalnych dla pracowników branży budowlanej.

Praktykanci także będą korzystać z nowego rozporządzenia Sectoral Employment Order (SEO), dzięki czemu zostaną objęci wzrostem prawnie określonej minimalnej płacy, w tym za czas spędzony na edukacji.

W oświadczeniu minister Richmond powiedział, że od 18 września br. stawka godzinowa dla wykwalifikowanych rzemieślników wzrośnie do 21.49 euro.

Podwyżka płac w Irlandii

Pracownicy w kategorii A, którzy posiadają kartę zaawansowanego rusztowania (Scaffolding Card) oraz 4 lata doświadczenia – koordynatorzy ruchu, pracownicy zbrojarscy, operatorzy dźwigów oraz operatorzy ciężkich maszyn – będą otrzymywać 20.86 euro za godzinę pracy.

Pracownicy w kategorii B, czyli wykwalifikowani pracownicy ogólni z minimum 2-letnim doświadczeniem, będą zarabiać 19.35 euro za godzinę pracy.

Minister stanu powiedział:

Rozporządzenie SEO przyniesie realną korzyść dla pracowników branży, nie tylko zwiększając ich stawki wynagrodzenia, ale również zapewniając pewność zatrudnienia.

„Dodatkowo, włączenie prawnie wiążącej procedury rozwiązywania sporów zagwarantuje skuteczne i uczciwe rozstrzyganie wszelkich sporów, które pojawią się w branży” – dodał.

Więcej: gov.ie