POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Społeczeństwo w Irlandii ma prawo obawiać się inwigilacji i naruszeń prywatności – uważa ICCL.

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) poinformowała o porozumieniu dotyczącym stosowania Karty Usług Publicznych (PSC card). Porozumienie kończy trwający od kilku lat spór.

Karta PSC w Irlandii

W 2019 roku Komisarz ds. Ochrony Danych Osobowych w Irlandii orzekł, że praktyka używania karty PSC na szeroką skalę jest nielegalna. Odwołano się wówczas od tej decyzji.

Początkowo karta przeznaczona była dla systemu opieki społecznej. Jednak z czasem wprowadzono stosowanie kart także w innych miejscach, jak na przykład przy ubieganiu się o prawo jazdy czy paszport.

Po dwóch latach państwo wycofało swoje odwołanie. Ministerstwo Ochrony Socjalnej uznało argument, że rząd musiałby wprowadzić specjalne przepisy prawne, aby karty PSC były wymagane także przy innych usługach publicznych.

Ochrona Danych Osobowych

Dodatkowo poruszono kwestię bezpieczeństwa danych osobowych. Przeprowadzony w ostatnim czasie atak cybernetyczny na serwery HSE jest dowodem, że przechowywanie poufnych danych o mieszkańcach w jednym miejscu może być niebezpieczne – uważa Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich.

Zdaniem ICCL „Społeczeństwo w Irlandii ma prawo obawiać się inwigilacji i naruszeń prywatności”, a złamanie bezpieczeństwa może być „całkowicie katastrofalne” i skończyć się sprzedażą danych osobowych na masową skalę.

Porozumienie

Zgodnie z porozumieniem zawartym z organem nadzorującym dane, Ministerstwo przyznało, że państwo nie może żądać, aby ludzie korzystali wyłącznie z PSC w celu uzyskania dostępu do innych usług publicznych.

W związku z tym należy teraz zapewnić inną opcję, jeśli osoba fizyczna musi zweryfikować swoją tożsamość, aby uzyskać dostęp do tych usług – stwierdzono w porozumieniu.

W dalszym ciągu Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych prowadzi oddzielne postępowanie w sprawie wykorzystania biometrycznych szablonów twarzy podczas procesu rejestracji PSC.