Z powodu niedoboru pracowników rośnie presja związana z podwyżką płac w Irlandii.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, w styczniu 2022 wzrośnie stawka płacy minimalnej w Irlandii. Pracownicy zatrudnieni na Minimum Wage będą otrzymywać €10.50 za godzinę płacy. W tej chwili jest to jeszcze €10.20.

Niedobór pracowników

Jednak rośnie presja, aby pracodawcy sami podnieśli płace – z wyprzedzeniem. Powodem jest poważny problem ze znalezieniem pracowników.

Największy niedobór pracowników obserwuje się w handlu i gastronomii. Sektory te były zamknięte przez wiele miesięcy od 2020 roku, a obecnie odnotowują wyraźne ożywienie.

Jednak firmy rekrutacyjne obserwują niskie zainteresowanie na rynku pracy. Liczba ofert stale rośnie, lecz liczba osób poszukujących pracy utrzymuje się na niskim poziomie.

Niektórzy eksperci uważają, że przyczyny należy upatrywać w oszczędnościach, które mają mieszkańcy Irlandii po wielu miesiącach blokady. Według CSO oszczędności irlandzkich gospodarstw domowych wzrosły w ubiegłym roku o 31 mld euro.

Jednak oszczędności to nie jedyny powód braków pracowników w kraju. Ekonomiści twierdzą, że oferowane obecnie płace są zbyt niskie, by zachęcić mieszkańców do poszukiwania pracy.

Możliwa podwyżka płac

Koszty utrzymania rosną – czynsze, energia elektryczna, gaz, a od kilku tygodni obserwuje się także wzrost cen żywności w sklepach. Pracodawcy muszą się więc liczyć ze zwiększonymi oczekiwaniami dotyczącymi płac.

Ekonomiści uważają, że pracodawcy w Irlandii zdecydują się w kolejnych tygodniach na wyraźną podwyżkę płac. Jest też szansa, że więcej firm zdecyduje się na wprowadzenie tzw. Living Wage.

Obecnie jej stawka wynosi €12.90 za godzinę czyli o €2.70 więcej niż wynosi obowiązująca jeszcze stawka płacy minimalnej.