Możliwy brak dostępu do wody pitnej w Irlandii - podano termin

Akcja protestacyjna pracowników może spowodować zakłócenia w systemie wodociągowym w Irlandii.

Lokalne władze w Irlandii otrzymały powiadomienie o planie przeprowadzenia akcji protestacyjnej przez pracowników wodociągowych.

Akcja protestacyjna w Irlandii

Akcja protestacyjna pracowników może spowodować zakłócenia w systemie wodociągowym, w tym tymczasowy brak dostępu do wody pitnej.

Jest też prawdopodobne, że odstąpienie służb wodociągowych od pracy spowoduje wprowadzenie alertów ostrzegających przed używaniem surowej wody pitnej.

Strajk zaplanowano na 7 i 8 czerwca, a przeprowadzą go związki zawodowe SIPTU. Spór dotyczy przeniesienia usług wodnych z władz lokalnych do Uisce Éireann (dawn. Irish Water).

Celem akcji jest zapewnienie, że pracownicy, którzy nie przenoszą się do Uisce Éireann, ale pozostają w lokalnych władzach, nie poniosą żadnej utraty zarobków.

SIPTU twierdzi, że co tydzień pracownicy wodociągów będą tracić znaczne sumy pieniędzy, a jeśli sprawy nie zostaną rozwiązane, będzie to miało duży wpływ na ich emerytury.

Strajk pracowników w Irlandii

Związek poinformował, że akcja rozpocznie się dwudniową przerwą, po której nastąpią akcje protestacyjne i nie można wykluczyć kolejnych dni strajkowych.

Departament Mieszkalnictwa, Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa poinformował, że pracownicy, którzy nie zdecydują się przenieść dobrowolnie do Uisce Éireann, pozostaną bezpośrednio zatrudnieni przez ich obecne władze lokalne, zachowując obecne warunki zatrudnienia.

„Mogą kontynuować pracę w usługach wodnych pod kierownictwem Uisce Éireann do 31 grudnia 2026 r.” – powiedział rzecznik.

Jednak „władze lokalne nie będą już dłużej angażować się w bezpośrednie świadczenie usług wodnych” dla mieszkańców po tej dacie, jak poinformowano.

Dalsze możliwości dla pracowników, którzy nie chcą przenieść się do Uisce Éireann, zostaną określone w okresie przejściowym do 2026 r.