Można dużo zaoszczędzić na rachunkach - nowa opcja w Irlandii

Dostawca energii w Irlandii wprowadza nową usługę rozliczeń rachunkowych, oferującą klientom najniższą cenę na rynku.

Nowy dostawca energii oferuje swoim klientom najniższą cenę na rynku energii elektrycznej w Irlandii.

Ceny energii w Irlandii

Firma stojąca za dostawą energii typu pay-as-you-go, Prepaypower, wprowadza nową usługę poprzez Yuno Energy, która może pomóc zaoszczędzić klientom około 500 euro rocznie.

Firma Yuno Energy deklaruje, że będzie dostarczać energię elektryczną na podstawie miesięcznego rachunku wystawianego na początku kalendarzowego miesiąca.

W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że klienci mogą skorzystać z obniżonej stawki jednostkowej wynoszącej zaledwie 38,04 centów za kilowatogodzinę.

Odpowiada to rocznemu kosztowi w wysokości 1765 euro dla osób korzystających z licznika 24-godzinnego przy średnim zużyciu.

Kwota będzie oparta na przewidywanym zużyciu energii przez gospodarstwo domowe. Osoby korzystające z inteligentnych liczników będą mogły monitorować wzorce zużycia energii za pośrednictwem aplikacji tej firmy.

Jeśli zużycie będzie wyższe, klient zapłaci różnicę między prognozą a rzeczywistym zużyciem. W przypadku niższego zużycia, różnica zostanie zwrócona klientowi.

Energia elektryczna w Irlandii

Usługa będzie dostępna na terenie całego kraju dla klientów indywidualnych korzystających z energii elektrycznej. Jednak Yuno Energy planuje wprowadzić także dostawę gazu oraz rozszerzyć swoją ofertę na klientów komercyjnych w przyszłości.

Szacuje się, że koszty energii elektrycznej w Irlandii podwoiły się dla typowego gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwóch lat i wciąż znacznie przewyższają średnią europejską.

Analiza CRU wykazała także znaczną dysproporcję w cenach oferowanych przez różnych dostawców, z różnicą wynoszącą około 900 euro rocznie między najtańszymi a najdroższymi dostawcami.