Senator stara się wprowadzić szereg reform, aby zmienić system alimentów na dzieci w Irlandii.

Niezależna senator, Lynn Ruane, stara się wprowadzić szereg reform, aby zmienić system alimentów na dzieci w Irlandii. Jej zdaniem alimenty powinny być odliczane od dochodów rodziców, którzy odmawiają utrzymania swoich dzieci.

Alimenty na dzieci

Zgodnie z jej propozycjami, Urząd Skarbowy obliczałby godziwe kwoty regularnych alimentów na dzieci, proporcjonalne do dochodu rodzica i ilości zapewnianej przez niego opieki. Przewiduje się też udział specjalnej agencji zarządzającej alimentami.

Jak twierdzi senator Ruane, dla rodziców korzystne byłoby złożenie wniosku o dochodach w Revenue i uzgodnienie płatności alimentacyjnych, ponieważ w przeciwnym razie agencja miałaby dostęp do danych PAYE i PRSI.

Nowa ustawa

Zaznaczyła jednak, że ​​wciąż pozostają do dopracowania szczegóły, w tym jak system będzie działał z osobami pobierającymi świadczenia z opieki społecznej.

Propozycje są częścią nowego projektu ustawy, który wkrótce ma trafić do irlandzkiego parlamentu. Ustawa ma być „środkiem przeciwdziałającym ubóstwu dzieci”, ponieważ nieodebrane płatności alimentacyjne mogą być „naprawdę szkodliwe” w szczególności dla rodzin niepełnych.