Rząd dąży do zminimalizowania ilości odpadów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Irlandii.

Już w najbliższych miesiącach klientów kawiarni i restauracji w Irlandii czekają ważne zmiany.

Nowa ustawa w Irlandii

Zgodnie ze strategią rządu Irlandia będzie pierwszym krajem, który zlikwiduje stosowanie kubków jednorazowych. Każdego roku na wysypisko śmieci trafia 200 milionów takich kubków.

W opublikowanej właśnie ustawie Circular Economy Bill znalazł się zapis, że kraj dąży do przejścia na zrównoważony model produkcji i konsumpcji, który zminimalizuje ilość odpadów i zmniejszy emisje gazów cieplarnianych.

Proces wycofywania kubków jednorazowych rozpocznie zakaz używania takich kubków przez klientów siedzących w kawiarniach i restauracjach.

Ochrona środowiska

W drugim etapie zaplanowano wprowadzenie niewielkiej opłaty za jednorazowe kubki napojów kupowanych na wynos, której klienci będą mogli uniknąć używając własnych kubków.

Środki pozyskane z tej nowej opłaty będą przeznaczone na projekty związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodatkowo, zgodnie z nową ustawą w Irlandii, lokalne władze będą upoważnione do korzystania z technologii monitoringu, aby zapobiegać nielegalnemu wywozowi śmieci.

Ustawa nałoży także ograniczenia w poszukiwaniu paliw kopalnianych, wprowadzając zakaz poszukiwania u wydobycia węgla kamiennego, brunatnego i łupków bitumicznych.