Nadchodzą duże zmiany w szkołach w Irlandii - podano szczegóły

To największe zmiany w szkolnictwie podstawowym w Irlandii od 25 lat.

Minister Edukacji przedstawiła plan największych od 25 lat zmian w szkołach podstawowych w Irlandii.

Szkoły w Irlandii

W ciągu najbliższych kilku lat stopniowo wdrażany będzie nowy program nauczania w szkołach podstawowych. Plany są „bardzo ambitne” i są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji.

Nowe ramy są znacznie mniej sztywne i dadzą szkołom przestrzeń do decydowania, jak najlepiej zorganizować plan zajęć dla swoich uczniów. Szkoły i nauczyciele będą mieli również większą elastyczność w podejściu do programu nauczania i ilości czasu, jaki poświęcają na określone obszary.

Jak poinformowała minister edukacji Norma Foley, pierwszym elementem, który zostanie wprowadzony, będzie nowy program nauczania matematyki. Większy nacisk zostanie położony też na inne nauki ścisłe.

Przewiduje się także powrót nauczania języka europejskiego w szkole podstawowej – planuje się jedną godzinę tygodniowo od trzeciej klasy wzwyż.

Zmniejszy się też liczba godzin nauczania religii w szkołach, z 2,5 godziny tygodniowo do 2 godzin tygodniowo. Zmiana ta nie jest jednak obowiązkowa i szkoły będą mogły same decydować o liczbie godzin nauczania religii.

Prace domowe

W styczniu prezydent Irlandii Michael D Higgins zaapelował o wycofanie obowiązku odrabiania prac domowych w szkole podstawowej.

Apel ten spotkał się zarówno z pozytywnymi opiniami, jak i z krytyką ze strony poszczególnych członków społeczeństwa.

Zapytany o komentarz w tej sprawie premier Leo Varadkar stwierdził, że obecnie rząd nie przewiduje wycofania obowiązku odrabiania prac domowych.

Uznał jednak, iż w pewnym zakresie należy zmienić formę tych prac domowych, jak i zmniejszyć ilość nauki do samodzielnego opanowania przez ucznia.