Nadciąga kolejna fala podwyżek cen prądu w Irlandii

Pierwszy dostawca w Irlandii zapowiedział właśnie kolejną podwyżkę cen prądu dla swoich klientów.

Nadchodzi kolejna fala podwyżek cen prądu w Irlandii, przewidują ekonomiści. Pierwszy dostawca zapowiedział właśnie zmianę cen dla swoich klientów.

Podwyżka cen prądu

Firma PrepayPower poinformowała, że od 1 grudnia podniesie cenę za prąd o 9,9%. Oznacza to, że średni tygodniowy koszt energii elektrycznej dla typowego klienta wzrośnie o 3,89 euro.

Podwyżka dotyczy stawki jednostkowej energii elektrycznej i nie ma planów wprowadzania zmian w opłatach stałych.

Firma potwierdziła również, że obecnie nie nastąpią żadne zmiany w cenach gazu i że tej zimy nie przewiduje się dalszych podwyżek jednostkowych kosztów gazu czy energii elektrycznej.

Energia elektryczna i gaz

Dostawca PrepayPower podniósł już ceny na początku tego miesiąca – ceny energii elektrycznej wzrosły o 19%, a ceny gazu o 29%.

Firma potwierdziła, że posiada fundusz wsparcia w wysokości 750 000 euro, aby pomóc klientom i współpracuje z doradcą MABS, aby pomóc skoncentrować wsparcie na najbardziej potrzebujących.