POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Według RTB zaległości w opłacie czynszu to najczęściej spotykany konflikt między landlordami a najemcami w Irlandii.

Według rocznego raportu Residential Tenancies Board (RTB) to zaległości w opłacie czynszu były najczęściej zgłaszanym konfliktem między właścicielami nieruchomosci a najemcami w 2020 roku w Irlandii.

RTB – Residential Tenancies Board

Spośród 5.178 wniosków, które wpłynęły do RTB, zaległości stanowiły aż 31% z nich. Na drugim miejscu znalazły się spory o zatrzymanie kaucji (ponad 1.400 spraw). Częstość występowania takich konfliktów wzrosła z 1.264 przypadków, które odnotowano w 2019 roku.

Przyczyną wzrostu liczby przypadków zatrzymania kaucji może być bezpośredni skutek opuszczenia przez najemców wynajmowanego lokalu i powrotu do domu w okresach przedłużonej blokady.

Skargi

W 2020 roku do działającej od niedawna Jednostki Dochodzeń i Sankcji w RTB wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od członków społeczeństwa, z czego 44% dotyczyło niezarejestrowanego najmu.

W sumie w zeszłym roku RTB otrzymało 5.178 wniosków o rozstrzygnięcie sporu, co stanowi 16,2% spadek w stosunku do wniosków otrzymanych w 2019 roku.

Aż 58% wszystkich skarg, które trafiły do RTB, skierowali najemcy, a 39% spraw zostało zgłoszonych przez właścicieli nieruchomosci. Ponad 60% wszystkich spraw mediacyjnych zostało rozwiązanych w ciągu ośmiu tygodni.

Więcej: rtb.ie