Najnowsze dane o bezrobociu w Irlandii zaskakują

Według CSO kwiecień przyniósł zaskakujące zmiany na irlandzkim rynku pracy.

Według Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) kwiecień przyniósł zaskakujące zmiany na irlandzkim rynku pracy.

Praca w Irlandii

Jak wynika z najnowszych danych odnotowano właśnie największy skok bezrobocia w Irlandii od ponad dwóch lat.

W kwietniu liczba osób zarejestrowanych w „Life Register”, po uwzględnieniu sezonowych wahań, spadła o 300, osiągając poziom 174 200. W tym samym czasie stopa bezrobocia wzrosła do 4,4%, co stanowi największy wzrost miesięczny od ponad dwóch lat.

Dane Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) pokazują, że w rejestrze bez sezonowych dostosowań znajdowało się 169 497 osób, z czego niemal 55 procent to mężczyźni.

Bezrobocie w Irlandii

W niektórych hrabstwach odnotowano zmiany w liczbie osób zarejestrowanych. W Meath liczba ta wzrosła o 5,5%, w Kildare o 0,5%, a w Offaly o 0,4%, natomiast największy spadek zaobserwowano w Kilkenny (-15,1%), Kerry (-12,4%) i Clare (-11,2%).

Wśród zarejestrowanych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lat, które tworzyły 23,6% wszystkich zarejestrowanych.

Z kolei młodsze osoby, poniżej 25 roku życia, stanowiły prawie 11% osób zarejestrowanych. Zdecydowaną większość, dwie trzecie, stanowiły osoby w wieku od 25 do 54 lat.

Analiza danych ujawnia, że w kwietniu 108 407 osób było zarejestrowanych przez mniej niż rok, co stanowi prawie dwie trzecie wszystkich zarejestrowanych.

Natomiast 61 090 osób znajdowało się na liście przez rok lub dłużej, co oznacza spadek o 1 156 osób (1,9%) w stosunku do poprzedniego roku.

„Live Register”

„Live Register” to termin używany w Irlandii na określenie osób, które są zarejestrowane jako poszukujące pracy lub oczekujące na świadczenia.

Rejestr ten obejmuje zarówno osoby całkowicie bezrobotne, jak i te, które pracują na niepełny etat, a także pracowników sezonowych i dorywczych, którzy mają prawo do otrzymywania świadczeń Jobseeker’s Benefit lub Jobseeker’s Allowance.

Chociaż „Live Register” dostarcza danych na temat liczby osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy, nie jest dokładnym wskaźnikiem stopy bezrobocia, ponieważ niektóre osoby zarejestrowane mogą być zatrudnione na część etatu lub tylko czasowo nieaktywne zawodowo.