POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rośnie społeczne niezadowolenie rodziców w Irlandii, którzy zmuszani są do opłacania tak zwanych pomocy naukowych dla uczniów.

Przedstawiciele Fianna Fáil apelują o zakończenie procederu pobierania opłat na pomoce naukowe dla uczniów w szkołach od ich rodziców i opiekunów.

Przy wszystkich wydatkach, jakie rodzice są zmuszeni ponosić na początku roku szkolnego, dodatkowe opłaty mogą wstrząsnąć domowym budżetem. Dyrektorzy szkół proszą rodziców o opłacanie tzw. pomocy naukowych, co ma pomóc placówkom w realizacji planów wydatków.

Teoretycznie opłaty są nieobowiązkowe i dobrowolne, jednak w praktyce niestety wygląda to inaczej – jak podaje Irish Examiner. Dzieci, które nie przynoszą do klasy wyznaczonej sumy, są zawstydzane i piętnowane. Niektórzy dyrektorzy szkół oraz nauczyciele potrafią zapytać dzieci na forum klasy o powód, dla którego rodzice nie chcą pokryć części wydatków szkolnych.

Dzieci czują się przez to zawstydzone i często zniechęcone do dalszej nauki. Rodzice tych dzieci także nierzadko czują wstyd i najczęściej ulegają presji i opłacają pomoce dydaktyczne. Suma opłat różni się w poszczególnych szkołach, jednak najbardziej wydatek ten odczuwają rodziny wielodzietne.