Zdania mieszkańców w sprawie prowadzenia lekcji w systemie online w Irlandii są podzielone.

Według najnowszych danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) ponad 7 na 10 osób w pełnym wymiarze godzin nauki nie jest zadowolonych z formy edukacji online.

Nauka zdalna

Sonda „Our Lives Online” przedstawia opinię na temat uczenia się na odległość, otrzymaną w listopadzie 2021r. od ponad 10.000 dorosłych mieszkańców Irlandii.

Tylko jedna trzecia rodziców stwierdziła, że ​​doświadczenie w nauce zdalnej ich dzieci było „dobre” lub „doskonałe” (29% w przypadku rodziców dzieci ze szkół podstawowych, 31% w przypadku rodziców dzieci ze szkół średnich).

Respondenci w wieku od 18 do 24 lat byli najmniej zadowoleni z uczenia się przez internet – 41% z nich oceniło swoje doświadczenie jako „słabe” lub „bardzo słabe”, a tylko jedna czwarta (26%) ocenia je jako dobre lub doskonałe.

Najmniej zadowoleni z edukacji online byli mieszkańcy Cork i Kerry. Tylko 38% oceniło swoje doświadczenie jako „doskonałe” lub „dobre”, a 37% osób oceniło je jako „słabe” lub „bardzo słabe”.

Opinia mieszkańców

Wsród otrzymanych odpowiedzi są jednak głosy poparcia dla tej formy nauki. Pochodzą one od osób uczących się w niepełnym wymiarze godzin, osób starszych, osób aktywnych zawodowo oraz mających zobowiązania jak obowiązki domowe czy dzieci.

Około 61% respondentów uczących się w niepełnym wymiarze godzin uznało naukę online za „dobrą” lub „doskonałą”. Natomiast dwie trzecie osób w wieku powyżej 45 lat stwierdziło, że ich doświadczenie w edukacji przez internet było „dobre” lub „doskonałe”.

Więcej: CSO.ie