Zgodnie z nowymi przepisami przestępstwo to byłoby zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Senat ma debatować nad propozycjami, w których stalking jest samodzielnym przestępstwem, odmiennym od obecnego prawa dotyczącego nękania.

Stalking

Senator Lisa Chambers z Fianna Fáil przedstawiła projekt ustawy i wezwała Ministerstwo Sprawiedliwości do jej poparcia i jak najszybszego uchwalenia nowych przepisów.

Jej zdaniem przestępstwo stalkingu ma bardzo poważny i długotrwały wpływ na ofiarę długo po zakończeniu sytuacji. Obecne przepisy nie obejmują odpowiednio powagi tego przestępstwa ani wpływu na ofiarę.

Przestępstwo

W jej opinii zdecydowana większość ofiar stalkingu to kobiety, a samo działanie to „powtarzające się, niepożądane zachowanie, które pojawia się w wyniku fiksacji lub obsesji i wywołuje u ofiary intensywny strach”.

Senator Chambers chce, aby każdemu uznanemu za winnego tego przestępstwa groziło do 10 lat pozbawienia wolności:

Wprowadzając to nowe prawo i czyniąc stalking przestępstwem, wysyłamy mocny sygnał do każdego przyszłego stalkera o powadze przestępstwa i karze, która będzie z tego wynikać.

Stalking jest przestępstwem kryminalnym w Anglii i Walii od 2012 roku. Decyzja ta doprowadziła do potrojenia liczby zgłoszeń w latach 2014–2018 i pozwoliła ukarać więcej sprawców.