Nawet 12 lat pozbawienia wolności - zaostrzenie kar w Irlandii

W nowych przepisach w Irlandii zostaną wprowadzone wyższe kary za przestępstwa dotyczące zachowań antyspołecznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie kar w walce z antyspołecznymi zachowaniami w Irlandii.

Zaostrzenie kar w Irlandii

Minister Sprawiedliwości Simon Harris powiedział:

Kluczowym priorytetem będzie dalsze wspieranie An Garda Síochána w ochronie naszych społeczności przed przestępczością poprzez zwiększenie zasobów oraz silniejszą i bardziej zróżnicowaną służbę Gardy.
Zainwestujemy w rekrutację, szkolenia i technologię oraz opracujemy nowe przepisy, aby pomóc An Garda Síochána w wykonywaniu ich kluczowej pracy, chroniąc nas.

W ramach nowego planu rządu odbędą się konsultacje, które zweryfikują uprawnienia Gardy do egzekwowania nakazów w sprawie zachowań antyspołecznych (ASBO).

Kary więzienia za napaści na funkcjonariuszy Gardy, pracowników pierwszej linii, członków Sił Obronnych, strażaków, funkcjonariuszy więziennych i personel pogotowia ratunkowego zostaną podwyższone do maksymalnie 12 lat.

Nowe przepisy w Irlandii

Plan zawiera również propozycje zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez uchwalenie ustawy o sądzie rodzinnym i wdrożenie strategii wymiaru sprawiedliwości w rodzinie, a także ustanowienie Urzędu ds. Regulacji Hazardu i przegląd sposobu powoływania sędziów.

Ministerstwo chce usunąć bariery prawne, które uniemożliwiają ofiarom przemocy domowej pozostanie w ich domach i „zbadanie, w jaki sposób zezwolić An Garda Síochána na wydawanie nakazów usunięcia przestępców z domu w przypadkach wysokiego ryzyka”.

Plan zakłada również wdrożenie systemu cyfrowego dla służb imigracyjnych, który zintegruje systemy przesyłania wiadomości między urzędnikami wymiaru sprawiedliwości.

W ciągu trzech miesięcy ma być wydana pierwsza decyzja w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej. Określone zostaną też dodatkowe środki, które można zastosować w celu zapobiegania podróżom przez osoby bez pozwolenia na wjazd do Irlandii.