POLONIA IRLANDIA

Irlandia wdraża opracowany nowy system opłat za wodę pod wpływem nacisków Komisji Europejskiej.

Od 2017 roku Komisja Europejska wywiera presję na rząd Irlandii dotyczący pobierania opłat za wodę. Jak dobrze pamiętamy próba wprowadzenia opłat zakończyła się fiaskiem za sprawą masowych protestów wzburzonych mieszkańców w całej Irlandii. Jednak rząd nie do końca uległ presji społeczeństwa.

W listopadzie 2018 roku poinformowano, że od 2020 roku wprowadzony zostanie nowy system opłat za wodę. Zapewniono jednak, że płacić będą tylko osoby, które przekroczą ustalony limit zużycia wody w swoim gospodarstwie.

Nowy system opłat za wodę w Irlandii

W ciągu najbliższych kilku tygodni będą wysyłane listy z Irish Water do gospodarstw, które przekraczają zużycie wody. Jeśli w ciągu 12 miesięcy nie spadnie w nich zużycie, to mieszkańcy takiego gospodarstwa będą musieli opłacić rachunek za wodę. Pierwsze rachunki mają być wystawiane na początku 2021 roku.

Roczny limit zużycia wody w Irlandii

Dopuszczalny limit zużycia ma wynosić 213 metrów3 wody na każde gospodarstwo domowe rocznie. Na każdą kolejną osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym przysługiwać będzie kolejne 25 metrów3 wody do limitu zużycia wody.

Limit zużycia wody na gospodarstwo domowe w Irlandii bez opłat:

  • do 4 osób – 213 metrów3
  • 5 osób – 238 metrów3
  • 6 osób – 263 metrów3
  • 7 osób – 288 metrów3
  • 8 osób – 313 metrów3

Za każdy kolejny metr3 nadmiernego zużycia wody ponad ustalony roczny limit będziemy płacić €1.85 a kara w jednym gospodarstwie domowym ma maksymalnie wynosić €500 rocznie (€250 za wodę i €250 za ścieki).

Kara za brak zezwolenia na instalację wodmomierzy

Wiadomo już jak zostanie rozwiązana sprawa gospodarstw, w których mieszkańcy nie zezwolili na opomiarowanie. Mieszkańcy gospodarstwa, w którym wykryje się nadmierne zużycie, otrzymają automatycznie €500 kary, chyba że zgodzą się na zainstalowanie wodomierza.