Nie ma dopłat do rachunków w Irlandii - podano powód

Mieszkańcy Irlandii czekają na rządowe dopłaty do energii elektrycznej zagwarantowanej przez rząd.

Mieszkańcy Irlandii czekają na dopłaty do rachunków za prąd, które rząd zagwarantował podczas Budżetu 2024.

Dopłaty do rachunków w Irlandii

W obliczu kryzysu kosztów utrzymania, rząd wprowadził dopłaty dla gospodarstw domowych, mające na celu złagodzenie ciężaru wysokich rachunków za energię elektryczną.

W ramach tej inicjatywy, każde gospodarstwo domowe otrzyma trzy dopłaty (credits) po 150 euro każdy, co w sumie da 450 euro ulgi na rachunkach elektrycznych do marca 2024 roku.

Pierwsza transza tych dopłat, w wysokości 150 euro, została zastosowana do kont klientów w grudniu 2023 roku.

Następne dwie transze zostaną przyznane między styczniem a lutym oraz między marcem a kwietniem 2024 roku.

Rachunki za prąd w Irlandii

Jednak jak podają irlandzkie media, wiele gospodarstw domowych doświadcza opóźnień w otrzymywaniu tych środków, głównie z powodu harmonogramów rozliczeniowych różnych dostawców energii.

Komisja Regulacji Usług Użyteczności Publicznych (CRU), nadzorująca ten program, wskazała, że problemy z terminowym naliczaniem dopłat na rachunkach na prąd dotyczą wszystkich dostawców.

Okresy, w których dopłaty są stosowane, zostały ustalone przez ustawodawstwo rządowe, jednak nie zawsze mogą one być widoczne na bieżących rachunkach klientów z powodu różnic w cyklach rozliczeniowych.

Przykładowo, jeśli klient otrzymał rachunek w listopadzie 2023 roku, a jego kolejny rachunek jest wystawiany co dwa miesiące, pierwsza dopłata powinna pojawić się na rachunku w styczniu 2024 roku. W rezultacie, niektórzy klienci mogą zauważyć, że na jednym rachunku pojawi się więcej niż jedna dopłata.

Na rachunkach klientów pojawia się specjalna „linia kredytowa” na kwotę 137,61 euro (to jest 150 euro bez VAT) z identyfikatorem „Rządowy Kredyt Elektryczny 1, 2 lub 3” lub jego skróconą wersją.

Łączna kwota trzech transz wynosi 412,84 euro. Jeśli klient nie otrzymał dopłaty automatycznie i uważa, że ma do niej prawo, powinien skontaktować się ze swoim dostawcą energii.