Niebezpieczny trend w Irlandii - ludzie lądują w szpitalu

Specjaliści w Irlandii poinformowali o wzroście liczby pacjentów cierpiących na poważne uszkodzenia nerwów.

Lekarze specjaliści ze szpitala Mater w Dublinie ostrzegają przed niebezpiecznym trendem, który może doprowadzić do poważnego uszkodzenia nerwów.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Podtlenek azotu, często określany jako „gaz rozweselający”, zyskuje coraz większą popularność jako narkotyk rekreacyjny.

Wdychany oddziałuje na neuroprzekaźniki mózgu oraz rdzenia kręgowego i powoduje uczucie euforii trwające do 30 sekund.

Z podanych informacji wynika, że w ostatnich trzech miesiącach doszło w Irlandii do wielu poważnych uszkodzeń spowodowanych wdychaniem gazu rozweselającego.

Po zażyciu podtlenku azotu pacjenci doświadczyli zaburzeń równowagi, pracy serca, problemów ze zdrowiem psychicznym. Zgłaszano również szereg problemów czuciowych, w tym drętwienie kończyn.

Podtlenek azotu – gaz rozweselający

Podtlenek azotu przeznaczony jest do stosowania wyłącznie pod opieką personelu medycznego przeszkolonego w używaniu gazu medycznego. Może powodować ryzyko niedotlenienia, dlatego podawany jest w połączeniu z tlenem.

Poinformowano, że gaz rozweselający dezaktywuje witaminę B12 w organizmie, która pomaga kontrolować mózg i ośrodkowy układ nerwowy. Wdychanie go może spowodować więc nieodwracalne problemy zdrowotne, ostrzegają neurolodzy w Irlandii.

Natomiast pracownicy społeczni twierdzą, że używanie gazu w celach rekreacyjnych może prowadzić do dalszego eksperymentowania z innymi środkami odurzającymi.