Niespodziewane kontrole mieszkańców Irlandii - apel o surowe kary

Mimo tysięcy kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku, w wielu obszarach Irlandii nie osiągnięto „niezbędnych rezultatów”.

Rada Ochrony Środowiska (EPA) zdecydowanie twierdzi, że nadszedł czas na surowe kary dla tych, którzy nieprawidłowo segregują swoje odpady w Irlandii.

Segregacja odpadów w Irlandii

Rada wskazuje, że samorządy lokalne powinny intensyfikować niespodziewane kontrole pojemników gospodarstw domowych i ścigać prawnie tych, którzy nie przestrzegają zasad segregacji.

EPA informuje, że mimo przeprowadzenia 197 000 kontroli środowiskowych przez 520 pracowników samorządów w minionym roku, wiele obszarów nie osiąga oczekiwanych rezultatów związanych z jakością wody i segregacją odpadów.

Dlatego apeluje o zdecydowane działania lokalnych władz w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących poprawnej segregacji.

EPA podkreśla, że problem nieprawidłowej segregacji odpadów nadal jest palący, z gospodarstwami domowymi i firmami umieszczającymi większość swoich odpadów w niewłaściwych pojemnikach.

Zaostrzenie kar w Irlandii

Agencja domaga się surowych kar i egzekwowania wprowadzenia systemów trzech pojemników, które poprawią segregację i zwiększą recykling zarówno odpadów domowych, jak i komercyjnych.

Wskazuje również na konieczność ukierunkowanych kontroli w obszarach o niskim poziomie zgodności oraz na konieczność surowych sankcji dla tych, którzy nie przestrzegają obowiązkowego zbierania odpadów organicznych od 2023 roku.

Dave Pollard z EPA zaznacza, że poprawa segregacji odpadów to klucz do przekształcenia odpadów w cenne zasoby i ograniczenia ilości odpadów kierowanych na spalarnie i składowiska.