Nieudane eksmisje w Irlandii - rośnie sprzeciw najemców

Przedstawiciele opozycji krytykują ministra za decyzję o zniesieniu zakazu eksmisji w Irlandii.

Członkowie opozycyjnych partii w Irlandii poddali w wątpliwość wiarygodność Ministra ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien’a.

Zakaz eksmisji w Irlandii

Z dniem 31 marca przestały obowiązywać wprowadzone jesienią tymczasowe przepisy zakazujące eksmisji najemców w Irlandii.

Kwestia ta wzbudzała wiele emocji jeszcze przed wygaśnięciem moratorium, a teraz pojawiły się dowody świadczące na niekorzyść podjętej przez ministra O’Brien’a decyzji.

W pierwszych miesiącach tego roku minister wielokrotnie podkreślał, że nie widział najnowszych danych z Residential Tenancies Board (RTB), pokazujących prawie 7 000 nadchodzących eksmisji w okresie trzech miesięcy po zniesieniu zakazu.

Podobnie w tej kwestii wypowiadali się inni członkowie rządu. Jednak według opozycji, twierdzenie ministra O’Brien’a jest „niewiarygodne”, ponieważ wiadomo już, że sporządzono notatkę ministerialną z zaktualizowanymi danymi z RTB dla trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku.

Notatkę sporządzono 23 lutego, więc nie jest możliwe, że informacje o nadchodzących eksmisjach nie dotarły do ministerstwa, jak twierdzi rzecznik Sinn Féin ds. Mieszkalnictwa, Eoin Ó Broin.

Najemcy w Irlandii

Tymczasem w ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę nieudanych eksmisji, ponieważ najemcy odmawiają wyprowadzki.

Dotyczy to w głównej mierze najemców, którzy zamieszkują daną nieruchomość od wielu lat. Często są to osoby starsze, które nie mają żadnych perspektyw znalezienia nowego lokum.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym uległa lekkiej stabilizacji, jednak w dalszym ciągu panuje bardzo niska podaż nieruchomości, a najemcy czują się postawieni bez pomocy państwa.

W irlandzkim mediach opisano kilka przypadków eksmisji, w których pojawiły się kłótnie i przepychanki, doszło też do wyrzucenia własności najemców poza zajmowaną nieruchomość.