Niższe rachunki w Irlandii - dobre informacje dla mieszkańców

Według najnowszych prognoz spadające ceny hurtowe gazu mogą przynieść dalsze obniżki kosztów energii elektrycznej.

Według najnowszych prognoz konsultantów ds. rynku energii, Cornwall Insights, ceny energii w tym i przyszłym roku będą nadal spadać.

Ceny energii w Irlandii

W odpowiedzi na spadające koszty hurtowe na rynkach międzynarodowych, krajowi dostawcy energii obniżyli w ostatnich miesiącach swoje ceny w Irlandii.

Lisa Foley, główna konsultantka w Cornwall Insight, przewiduje, że w najbliższym roku rachunki za prąd mogą być niższe dzięki 14% spadkowi hurtowych cen, jakie dostawcy energii płacą producentom prądu.

Oprócz tego, dzięki łagodnej zimie i rekordowym zapasom gazu, potrzeba dodatkowych dostaw gazu w lecie jest mniejsza, co sprzyja obniżkom cen.

Mimo to, zwiększona zależność od dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) oznacza, że ceny w Irlandii nadal mogą być wyższe niż średnie historyczne.

Lisa Foley zauważa również, że od 2025 roku spadki cen będą postępować w wolniejszym tempie, co wynika z rosnącego zapotrzebowania i zakończenia budowy interkonektorów elektrycznych takich jak Celtic i MaresConnect.

Rachunki w Irlandii

Cornwall Insight ostrzega, że plany rządu dotyczące osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej do 2030 roku mogą napotkać przeszkody, takie jak problemy planistyczne.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii może prowadzić do niewielkiego spadku cen między 2028 a 2029 rokiem.

Obecnie hurtowe ceny energii elektrycznej oscylują między 90 a 100 euro za megawatogodzinę, co stanowi spadek z poprzedniej średniej ceny 106 euro/MWh.

Natomiast ceny gazu w hurcie w Europie wzrosły ostatnio o 4% do 32,50 euro za megawatogodzinę, w odpowiedzi na narastające napięcia na Bliskim Wschodzie.

Spadki lub wzrosty cen gazu, jeśli się utrzymają, mogą z czasem wpływać na rachunki za energię elektryczną i gaz, ponieważ gaz jest wykorzystywany do produkcji znacznej ilości energii na ogólnie irlandzkiej sieci energetycznej.