Nowa inicjatywa w Irlandii - korzyść dla posiadaczy kart medycznych

Rząd Irlandii wprowadza nowe środki, które umożliwią posiadaczom kart medycznych dodatkowe korzyści.

W najnowszych ruchach legislacyjnych rząd Irlandii przedstawił kluczową inicjatywę mającą na celu wsparcie mieszkańców w wykorzystaniu potencjału ich nieruchomości.

Medical Card – Karta medyczna w Irlandii

Inicjatywa dotyczy ulg dla osób wynajmujących pokoje, posiadających Medical Card w ramach programu Rent-a-Room.

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, otrzymał zgodę na realizację planu, który umożliwi posiadaczom kart medycznych generowanie dochodów z wynajmu pokoi bez wpływu na ich uprawnienia do karty.

Zgodnie z ustawą Health Miscellaneous Provisions Bill 2024, dochody do wysokości 14,000 euro rocznie z wynajmu będą zwolnione z oceny przy ubieganiu się o kartę medyczną.

To oznacza, że zarówno obecni posiadacze kart, jak i kandydaci, mogą zarabiać do 1,166 euro miesięcznie bez obawy o utratę uprawnień.

Wynajem w Irlandii

Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, wprowadziła program „Rent-a-Room”, który pozwala najemcom mieszkań socjalnych zarabiać tysiące euro bez podatku, wynajmując wolny pokój.

Od grudnia ubiegłego roku, osoby otrzymujące świadczenia socjalne kwalifikują się do tego programu, wynajmując pokój studentom.

Program ten ma na celu usunięcie barier dla klientów pomocy społecznej chcących udostępniać pokoje, a także zwiększenie dostępności mieszkań na terenie kraju.

Aby skorzystać z ulgi „Rent-a-Room”, najemcy muszą zadeklarować dochody z wynajmu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, co można zrobić online lub za pomocą formularza papierowego, rejestrując dochody w sekcji „Dochody zwolnione z podatku”.

Nowa inicjatywa jest częścią szerszych działań rządu mających na celu złagodzenie kryzysu mieszkaniowego w Irlandii oraz wsparcie mieszkańców w maksymalizowaniu potencjału ich nieruchomości.