Nowa technologia w Irlandii - jest ważny cel

Informacje te zostaną wykorzystane w nowej technologii kontroli rodzicielskiej w Irlandii.

Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających z smartfonów są zachęcani do przesyłania anonimowych zgłoszeń dotyczących szkodliwych treści.

Kontrola rodzicielska

Te informacje zostaną wykorzystane do wsparcia tworzenia nowej technologii kontroli rodzicielskiej, nad którą pracuje irlandzka firma Cilter we współpracy z Centrum Antyprzemocowym DCU i Fundacją Nauki Irlandii.

Ankieta przeprowadzona przez Amárach wśród 900 rodziców dzieci w wieku od 5 do 17 lat wykazała, że aż 70% dzieci w wieku od 5 do 8 lat ma dostęp do smartfona.

Z kolei aż 80% rodziców dzieci w wieku 11 lat i więcej korzystających ze smartfonów stwierdziło, że dostęp ich dzieci do Internetu jest tylko sporadycznie kontrolowany lub w ogóle nie jest nadzorowany.

Opublikowane przez organizację CyberSafeKids Ireland dane pokazały, że aż 93% dzieci w wieku od 8 do 12 lat posiada osobiste urządzenia smart, a w przypadku dzieci w wieku od 12 do 16 lat jest to 100% dzieci.

Nowa technologia w Irlandii

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, firma Cilter współpracuje z Centrum Antyprzemocowym DCU i Fundacją Nauki Irlandii, aby stworzyć technologię, która zostanie wbudowana w systemy operacyjne smartfonów i zapobiegnie narażeniu dzieci na szkodliwe treści.

Dzieci będą miały „relatywnie swobodny dostęp” do swoich smartfonów. Jednak ich użytkowanie zostanie zabezpieczone przed szkodliwymi treściami.

Przedstawiciele Cilter poinformowali:

Zrozumieją, że na ich telefonie działa technologia Cilter i jeśli wykryjemy, że padają ofiarą cyberprzemocy, próby manipulacji lub dostępu do treści związanych z samookaleczeniem czy samobójstwem, powiadomimy ich, że zablokowaliśmy daną wiadomość. Poinformujemy ich również, że ich rodziców powiadomiono o zaistniałej sytuacji, więc będą wiedzieli, co się dzieje.

Aby dokończyć prace nad technologią, firma Cilter prosi rodziców i opiekunów o anonimowe przesyłanie przykładów treści, jakie ich dzieci otrzymały, poprzez internetowy portal w celu utworzenia bazy danych.

Więcej informacji: www.kidsonlinesafetyresearch.ie.