Nowe informacje w sprawie recesji w Irlandii

Opinia publiczna w Irlandii oczekuje deklaracji rządu w sprawie dalszej interwencji wobec kosztów utrzymania.

Przedstawiciele irlandzkiego rządu poinformowali, że państwo odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości 5,2 mld euro.

Recesja w Irlandii

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku ówczesny Minister Finansów, Paschal Donohoe, spodziewał się „niewielkiej” nadwyżki w wysokości ok. 1 mld euro.

W połowie listopada minister ostrzegał, że mimo to recesja w Irlandii „może się zmaterializować”. Zapewniał jednak, że rząd zaplanował już szereg działań, aby zminimalizować tę opcję.

Prognoza gospodarcza

Po trzech miesiącach opublikowano realne wpływy do skarbu państwa. W 2022 r. łączne dochody wyniosły 83,1 mld euro (wzrost o 22% w porównaniu z 2021 r.).

Wobec tych danych obecny Minister Finansów, Michael McGrath stwierdził, że przy obecnej prognozie irlandzka gospodarka „jest w stanie przetrwać tę burzę” i uniknąć recesji w tym roku.

Wsparcie dla mieszkańców

Wraz z końcem lutego wygasają tymczasowe przepisy dotyczące wsparcia dla mieszkańców wobec wysokich kosztów utrzymania.

Opinia publiczna w Irlandii oczekuje deklaracji rządu w sprawie dalszej interwencji w tej sprawie. Na obecną chwilę nie podjęto jeszcze żadnej decyzji odnośnie ewentualnego przedłużenia tych przepisów.

Obaj ministrowie twierdzą jednak, że dążą do utrzymywania nadwyżek budżetowych w kolejnych latach. Celem jest bowiem obniżenie ogromnego długu publicznego Irlandii, który wynosi obecnie ok. 232 mld euro.