Nowe inwestycje i wzrost wynagrodzeń w Irlandii

To dowód na dynamiczny rozwój sektora technologicznego i usługowego w Irlandii.

Irlandia staje się coraz bardziej atrakcyjna dla gigantów technologicznych oraz odnotowuje pozytywne zmiany na rynku pracy, co przekłada się na wzrost wynagrodzeń w kluczowych sektorach gospodarki.

Praca w Irlandii

W ostatnim czasie Irlandia przyciąga uwagę globalnych liderów technologii oraz świadczy dowody stabilnego wzrostu gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w inwestycjach oraz trendach płacowych na rynku pracy.

Najnowsze działania amerykańskiego giganta technologicznego Verizon oraz dane CSO rzucają światło na dynamicznie rozwijające się środowisko biznesowe kraju.

Verizon, jeden z czołowych na świecie dostawców usług komunikacyjnych i technologicznych, zdecydował się na otwarcie swojego nowego Centrum Doskonałości w budynku biurowym 1BQ w Limerick.

Firma zobowiązała się do 15-letniego najmu powierzchni wynoszącej 84 334 stopy kwadratowe, co świadczy o długoterminowych planach rozwoju na irlandzkim rynku.

Centrum ma zatrudnić ponad 400 osób w ciągu najbliższych dwóch lat, co jest znaczącym impulsem dla lokalnego rynku pracy.

Płace w Irlandii

Z kolei dane CSO pokazują, że średnie tygodniowe wynagrodzenie w Irlandii wzrosło do 921,81 euro w czwartym kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku.

Mimo że tempo wzrostu płac jest niższe niż średnia inflacja, która wyniosła 4,5% w analizowanym okresie, sektor sztuki, rozrywki, rekreacji oraz pozostałych działalności usługowych odnotował największy wzrost wynagrodzeń – aż o 9,8%.

Średnie godzinowe wynagrodzenie w Irlandii również wzrosło, osiągając poziom 28,43 euro, jak wykazano w raporcie.

Pomimo wyzwań gospodarczych, rynek pracy w Irlandii wykazuje oznaki stabilności, co potwierdza wskaźnik wakatów pracy, który na koniec 2023 roku wyniósł 1%, obniżając się w porównaniu do poprzednich okresów.

A dynamiczny rozwój sektorów technologicznych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności Irlandii na globalnym rynku pracy i inwestycji.