POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd przychylił się do zaleceń członków Krajowego Kryzysowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego w Irlandii.

Rząd w Irlandii zatwierdził pakiet rekomendowanych przez NPHET zaleceń dotyczących ochrony zdrowia. Podjęte środki mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w kraju.

Zalecenia i ograniczenia w Irlandii

Zaleca się, by w ciągu kolejnych dwóch tygodni ograniczyć spotkania towarzyskie dzieci w wieku do 12 lat w pomieszczeniach na rzecz zajęć na świeżym powietrzu.

Inne podjęte środki to:

  • Zalecenie zasłaniania ust i nosa przez dzieci od 9 roku życia w szkołach (wytyczne w tej sprawie zostaną przesłane do szkół z Departamentu Edukacji).
  • Zalecenie zasłaniania ust i nosa w sklepach, transporcie publicznym i innych miejscach zgromadzeń w pomieszczeniach dla dzieci w wieku od 9 lat (wyjątki podobnie jak w przypadku osób powyżej 13 roku życia).
  • Od piątku 3 grudnia osoby przybywające do Irlandii, które zostały zaszczepione lub są ozdrowieńcami, będą musiały posiadać też negatywny wynik testu – testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przybyciem lub testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do kraju.
  • Testy antygenowe nie będą akceptowane od osób, które nie są zaszczepione.
  • Przewoźnicy lotniczy i morscy mają przeprowadzać kontrole wyników testów pasażerów przed ich wejściem na pokład. Wyrywkowe kontrole będą przeprowadzane też w portach morskich i lotniczych.

Rząd przygotowuje się także do ponownego wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny w hotelach w Irlandii, w razie takiej konieczności.

Więcej: gov.ie