Rząd Irlandii zapowiedział długo oczekiwaną aktualizację „zielonej listy”.

We wtorek 15/09/2020 Minister Zdrowia Stephen Donnelly potwierdził, że „zielona lista” zostanie zaktualizowana o kraje, w których zachorowalność na Covid-19 wynosi obecnie mniej niż 25 na 100 000 populacji (w oparciu o dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób).

Od 4 sierpnia na liście znajdowało się tylko 10 pozycji:

 • Estonia
 • Finlandia
 • Grecja
 • Grenlandia
 • Węgry
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Norwegia
 • Słowacja

W czwartek 17 września lista została zaktualizowana, a zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku 21 września. Z listy usuniętych zostało 7 pozycji:

 • Włochy
 • Grecja
 • Węgry
 • Słowacja
 • Norwegia
 • Estonia
 • Grenlandia

Na nowej „zielonej liście” znalazły się:

 • Niemcy
 • Polska
 • Islandia
 • Cypr
 • Finlandia
 • Litwa
 • Łotwa

Nowa „zielona lista” będzie poddawana przeglądowi co tydzień, do czasu, gdy ogólnounijny system ruchu będzie gotowy.

Artykuł został zaktualizowany.