POLONIA IRLANDIA

Rząd w Irlandii zapowiada wprowadzenie nowych podatków dla mieszkańców już w przyszłym roku.

Nowe podatki na ochronę środowiska czyli opłaty środowiskowe w Irlandii mają zostać wprowadzone fazowo. Pierwsze podwyżki będą obowiązywały juz w 2020 roku. Kolejne fazy zaplanowano na 2021 i 2022 rok.

Plany rządu zostaną poddane publicznej konsultacji w okresie od 06/11/2019 do 20/12/2019, lecz w opinii Ministerstwa ds. Środowiska nowe podatki zachęcą mieszkańców do „bardziej zrównoważonego zachowania”.

Nowe podatki środowiskowe w Irlandii

Planowane jest więc zwiększenie podatków od odpadów środowiskowych takich jak tworzywa sztuczne, jednorazowe kubki, sztućce i jednorazowe pojemniki na żywność.

I tak już w przyszłym roku przewiduje się podwyżkę opłaty za plastikowe woreczki z 22 centów na 25 centów. Opłata zostałaby podwyższona również w przypadku reklamówek. Na obecną chwilę nie przewiduje się podwyżek toreb wielokrotnego użytku – tzw. Bags for Life.

Nowym regułom podlegałyby również odpady – ich składowanie, spalanie i wywóz. W tym celu wprowadzona ma zostać opłata za odzysk odpadów (Waste Recovery Levy) w wysokości €5 za tonę.

Opłaty za jednorazowe opakowania w Irlandii

Zgodnie z planem rządu zostanie też wprowadzona opłata za jednorazowe kubki na napoje jak kawa, herbata czy gorąca czekolada. Jej stawka nie została jeszcze ustalona, lecz prawdopodobnie będzie oscylować w granicach od 10 centów do 25 centów. Sklepy, bary i restauracje będą zobligowane do umieszczenia informacji o opłacie za kubki jednorazowe.

Dodatkowo od 2022 roku planuje się wprowadzenie opłat w sklepach za jednorazowe opakowania, w których teraz umieszczane są produkty typu warzywa, owoce, pieczywo. Dokładne informacje na ten temat będą dostępne dopiero po zakończonych konsultacjach.

Rząd twierdzi, że wszystkie dochody uzyskane z tych środków zostaną przeznaczone na fundusz ochrony środowiska i zostaną ponownie zainwestowane w działania na rzecz środowiska.

Jednocześnie wprowadzenie nowych podatków środowiskowych ma pomóc w zwiększeniu świadomości konsumentów. Opłaty te mogą ich przekonać do rezygnacji z jednorazowych opakowań czy zachęcić do korzystania z toreb zakupowych wielokrotnego użytku.