POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

W wielu miejscach w Irlandii praktykuje się nowe zasady odnośnie do opłat za wynajem domu lub mieszkania.

Z wielu rejonów Irlandii dochodzą sygnały, że coraz więcej właścicieli nieruchomości wprowadza nowe zasady pobierania opłat za wynajem. Nowa praktyka jest dość bulwersująca zwłaszcza przy trwającym obecnie kryzysie mieszkaniowym.

Nowe zasady to opłaty za wynajem domu lub mieszkania płatne z góry. Dotyczy to ofert, w których najemca zobowiązuje się do podpisania umowy długoterminowej. I tak w zależności od długości umowy najmu cena także podlega zmianie.

W Dublinie ukazała się oferta wynajmu mieszkania w cenie 2 000 euro miesięcznie. Ta cena ważna jest przy umowie krótkoterminowej. Jednak w przypadku, gdy najemca podpisze umowę na 12 miesięcy i zapłaci „z góry” za cały rok, wtedy miesięczny czynsz wyniesie 1 600 euro. Jeśli podpisze na okres 6 miesięcy, cena wyniesie 1 800 euro za każdy miesiąc.

Stosowane praktyki stają się coraz bardziej popularne i chociaż nie są nielegalne, to wzbudzają wiele kontrowersji. Po pierwsze najemca, który zdecyduje się na ten krok, nie ma gwarancji, że odzyska resztę zapłaconych pieniędzy, jeśli wyprowadzi się przed upływem czasu określonego w umowie.

Po drugie coraz trudniej jest najemcom znaleźć na rynku mieszkaniowym dom lub apartament. Korzystają na tym landlordzi, którzy w nieskończoność podnoszą czynsze. Teraz mogą także wykorzystać nowy trend na zwiększenie dochodów z wynajmu. Wystarczy, że spośród chętnych na wynajem wybierać będą tylko tych, którzy zobowiążą się zapłacić za rok „z góry”. A większość mieszkańców Irlandii nie ma prawie 20 000 euro oszczędności, które może przeznaczyć jednorazowo na opłacenie czynszu.

Po trzecie podpisanie umowy i opłacenie czynszu „z góry” może sprawić problemy tym, którzy korzystają z programu HAP. Osoby korzystające z HAP nie posiadają możliwości finansowych na opłacenie takiego czynszu. Możliwa jest też dyskwalifikacja z programu HAP.

I jest jeszcze ostatnia kwestia. Właściciele domów i mieszkań korzystają z nowego systemu pobierania opłat za czynsz, ponieważ można go stosować nawet w strefach regulowanych czynszów. Co oznacza, że od landlorda zależy wysokość ceny, jaką najemca zobowiąże się zapłacić, a ta może być znacznie zawyżona. To znowu prowadzi w prostej linii do pogłębienia kryzysu mieszkaniowego.