POLONIA IRLANDIA

Jest to inicjatywa, której celem jest zmniejszenie liczby zgonów na drogach w Irlandii.

Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) opublikował nową strategię poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Irlandii.

Nowa strategia

Plan opracowany przez Ministerstwo Transportu zakłada zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2030 roku.

Projekt Road Safety Strategy 2021-2030 został nazwany „ambitnym” i jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich ma zostać wdrożony do 2024 roku.

W ramach strategii planuje się powołanie nowej grupy roboczej ds. ustalania ograniczeń prędkości, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia ograniczenia prędkości 30 km/h na obszarach miejskich.

Władze planują zredukować przypadki kierowców posiadających tymczasowe prawo jazdy przez wiele lat. Do 2024 roku chcą zmniejszyć liczbę kierowców z trzecim lub kolejnym pozwoleniem tymczasowym z 24,6% do 10%.

Strategia ma też na celu „wyeliminować” przypadki kierowców z tymczasowym prawem jazdy (L-Driver), którzy prowadzą pojazdy bez obecności kierowcy z pełnym prawem jazdy (Full Licence).

Nowe przepisy dla kierowców

Rozważa się również ponowne rozpatrzenie kar za poważne wykroczenia drogowe, w tym za prowadzenie pojazdu będącym w złym stanie technicznym, przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego i niezapinanie pasów bezpieczeństwa.

Planowane są również nowe przepisy zwiększające sankcje wobec osób, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Rozważa się także utworzenie specjalnego portalu internetowego, na którym użytkownicy dróg będą mogli przesyłać nagrania z kamer wykroczeń drogowych, których są świadkami.

Więcej: RSA.ie