POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd w Irlandii pracuje nad projektem nowych przepisów dla kierowców w Irlandii.

Trwa kampania w Irlandii zachęcająca kierowców z tymczasowym prawem jazdy (L-Driver) do ubiegania się o pełne prawo jazdy (Full Licence).

Rząd nadal prowadzi prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa na irlandzkich drogach. W grudniu 2018 roku wprowadzony został przepis zakazujący prowadzenia pojazdu osobie z tymczasowym prawem jazdy bez obecności kierowcy z pełnym prawem jazdy.

Konsekwencje ponoszą również właściciele pojazdów, a kara wynosi:

  • 6 miesięcy więzienia
  • grzywna do €2.000
  • zajęcie pojazdu przez Gardę

Od kilku miesięcy trwają prace związane z wprowadzeniem nowych przepisów, dzięki którym liczba kierowców z tymczasowym prawem jazdy zostanie drastycznie zmniejszona.

Minister Transportu Shane Ross już na początku tego roku zapowiedział, że chce zakończyć praktyki wielokrotnego przedłużania tymczasowego prawa jazdy. Wielu kierowców przez wiele lat odnawia pozwolenie i nawet nie ubiega się o egzamin.

Pojawiły się więc sugestie, by podwyższyć koszt pozwolenia, skrócić czas na odnowienie pozwolenia z 12 do 6 miesięcy (w przypadku gdy kierowca nie podszedł do egzaminu) oraz nałożyć obowiązek odbycia kursu nauki jazdy przed uzyskaniem pozwolenia.