Zmiany obowiązujących teraz przepisów mają poprawić sytuację najemców w Irlandii.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Irlandii nie poprawia się. Od wielu miesięcy toczą się w przestrzeni publicznej rozmowy na temat problemów najemców.

Najemcy w Irlandii

Już niedługo wprowadzone zostaną w Irlandii nowe przepisy dotyczące rynku wynajmu. Minister ds. Mieszkalnictwa zapewnia, że zwiększą one poczucie bezpieczeństwa u najemców.

Według podanych informacji, zmienią się okresy wypowiedzenia najmu nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, w których nie dochodzi do naruszenia zobowiązań najemcy.

Nowe okresy wypowiedzenia w zależności od okresu najmu:

  • poniżej 6 miesięcy – 90 dni
  • od 6 miesięcy do roku – 152 dni
  • od roku do trzech lat – 180 dni

Okres wypowiedzenia najmu od trzech do siedmiu lat nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 180 dni, od siedmiu do ośmiu lat 196 dni, a 224 dni jeśli trwa ponad osiem lat.

Nowe przepisy w Irlandii

Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, wynajmujący będą zobligowani do przekazania kopii wszystkich wypowiedzeń przekazanych najemcy do Residential Tenancies Board (RTB).

Jeżeli wynajmujący nie doręczy wypowiedzenia najemcy i do RTB jednocześnie, to wypowiedzenie zostanie uznane za nieważne.

Kiedy członkowie RTB otrzymają kopię wypowiedzenia, będą musieli napisać zarówno do najemcy, jak i wynajmującego o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Nowe przepisy zostały zatwierdzone zarówno przez Dáil, jak i Seanad. W tej chwili czekają już tylko na podpis prezydenta Michaela D. Higginsa.