Nowe przepisy w Irlandii - koniec manipulacji cenami

Komisja ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) oraz ComReg w Irlandii zyskały nowe uprawnienia.

To koniec manipulacji cenami w Irlandii, jak twierdzą komentatorzy. CCPC oraz ComReg zyskały nowe uprawnienia.

Podwyżki cen w Irlandii

Irlandzkie firmy mogą teraz być poddawane nadzorowi i karane bezpośrednio przez organy ds. konkurencji, jeśli zaangażują się w przestępstwa związane z tzw. przestępczością białych kołnierzyków, takimi jak ustalanie cen.

Od teraz Komisja ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) oraz ComReg, odpowiedzialny za regulację sektora telekomunikacyjnego, zyskują nowe, znaczne uprawnienia, co pozwoli im na uniknięcie konieczności prowadzenia długotrwałych procesów sądowych przeciwko firmom.

Zamiast czekać na zakończenie długich procesów sądowych, CCPC ma teraz możliwość nałożenia bezpośrednich kar na firmy, nawet do 10 mln euro lub 10% ich obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa, jeśli zostaną uznane za winne.

Do tej pory kary mogły być nakładane jedynie przez sądy po przeprowadzeniu postępowania karnego.

Nowe przepisy w Irlandii

Nowe przepisy umożliwiają również CCPC udzielenie pełnej amnestii firmom, które wyjdą z własnej woli i przyznają się do uczestniczenia w przestępczej działalności, pod warunkiem dostarczenia dowodów na innych wspólników oraz bycia pierwszą firmą, która się przyzna.

Nowe uprawnienia CCPC obejmują także możliwość przeprowadzania nadzoru wideo i audio oraz przechwytywania i rejestrowania e-maili w trakcie śledztw w sprawie karteli, choć do tego będzie potrzebne orzeczenie Sądu Najwyższego.

Zmiany te umożliwią również CCPC śledzenie mniejszych fuzji, jeśli mogą one wpłynąć na konkurencję na rynkach dóbr lub usług. Duże fuzje już obecnie muszą być zgłaszane i poddawane ocenie przez CCPC.

Od teraz zabronione jest także praktykowanie ustalania przetargów, czyli sytuacji, w której grupa dostawców uzgadnia, że nie będą konkurować między sobą o dane zlecenie, co często prowadziło do podniesienia ostatecznej ceny oferty.