Nowe regulacje mieszkaniowe w Irlandii – plan rządu

Minister ds. Mieszkalnictwa chce wprowadzić zmiany, wywołując tym falę krytyki w Irlandii.

Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, chce wprowadzić nowe regulacje mieszkaniowe, co wywołuje falę krytyki różnych środowisk w Irlandii.

Zakwaterowanie awaryjne w Irlandii

Irlandzki rząd planuje nowelizację przepisów dotyczących dostępu do zakwaterowania awaryjnego (emergency accommodation).

Propozycje ministerstwa wywołały szerokie dyskusje na temat ich wpływu na statystyki bezdomności i humanitarnego wymiaru pomocy.

Minister Darragh O’Brien zaproponował zmiany, które zaostrzą kryteria dostępu do usług dla osób bezdomnych, ograniczając je do osób z silnymi związkami z Irlandią.

Osoby te musiałyby spełniać warunki Habitual Residence (HRC) czyli posiadać „bliskie związki z państwem”, mieszkać w Irlandii „od jakiegoś czasu” i zamierzać pozostać tu „w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Bezdomność w Irlandii

Propozycje ministra spotkały się z krytyką zarówno ze strony opozycji, jak i organizacji charytatywnych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.

Zmiany te mogą skutkować wykluczeniem tysięcy osób z oficjalnych danych dotyczących bezdomności, pomimo że państwo nadal zobowiązane byłoby zapewnić im schronienie, jak stwierdzono.

Wayne Stanley z Simon Community podkreślił, że zakwaterowanie awaryjne powinno być dostępne dla każdej osoby doświadczającej bezdomności, jako odpowiedź humanitarna na kryzys.

W odpowiedzi na szeroką krytykę, minister O’Brien zapowiedział dalsze konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przeprowadzenie dodatkowych analiz. Rzeczniczka ministra zapewniła, że finalne decyzje jeszcze nie zapadły.