Zmiany ułatwią nowym firmom konkurowanie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Irlandii.

Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe regulacje dotyczące podwyżek cen polis ubezpieczeniowych dla kierowców w Irlandii.

Ubezpieczenie samochodu w Irlandii

Od wielu lat powszechną praktyką stało się podwyższanie wysokości składek polis ubezpieczeniowych dla stałych klientów.

Lojalni klienci często nie otrzymywali żadnych zniżek z tytułu odnowienia polisy u tego samego ubezpieczyciela – wręcz przeciwnie, składki każdego roku były wyższe.

W marcu Bank Centralny opublikował przepisy zakazujące praktyk na rynku ubezpieczeń mieszkaniowych i ubezpieczeń komunikacyjnych znanych jako podwójne ustalanie cen.

Firmy ubezpieczeniowe wykorzystywały algorytmy i inne techniki big data w celu identyfikacji klientów, którzy raczej nie będą rozglądać się za ofertami z innych firm w czasie odnowienia polisy.

Ubezpieczyciele przesyłali im wtedy wyższe ceny odnowienia polisy, niż było to uzasadnione kosztem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.

Od 1 lipca wszystkich brokerów i firmy ubezpieczeniowe obowiązuje ustawa The Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Insurance Requirements) Regulations 2022, która zakazuje tych praktyk.

Firmy ubezpieczeniowe w Irlandii

Tymczasem Komisja Europejska ogłosiła właśnie, że Insurance Ireland (stowarzyszenie irlandzkich ubezpieczycieli) ma umożliwić „sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp” do swojego systemu wymiany informacji Insurance Link.

Baza ta zawiera ważne informacje dla firm oferujących usługi ubezpieczeń komunikacyjnych. Komisja Europejska uważa, że ​​ogłoszone zmiany mogą ułatwić nowym firmom konkurowanie na irlandzkim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

W ubiegłym roku Komisja stwierdziła, że stowarzyszenie Insurance Ireland opóźniło lub odmówiło dostępu do swojego systemu ubezpieczycielom z innych krajów Unii Europejskiej.

W czwartek 30 czerwca Komisja poinformowała, że stowarzyszenie irlandzkich ubezpieczycieli zobowiązało się do zapewnienia dostępu do swojego systemu danych innym ubezpieczycielom – zgodnie z unijnymi przepisami antymonopolowymi.

W efekcie zwiększona konkurencja wśród firm ubezpieczeniowych może prowadzić do bardziej konkurencyjnych cen dla klientów – twierdzi rzecznik Komisji.