Nowe stawki zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii - podano termin

Minister ds. Ochrony Socjalnej podała termin wprowadzenia reformy zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii.

Tak jak podano już kilka miesięcy temu, rząd szykuje całkowitą reformę systemu świadczeń dla osób bezrobotnych w Irlandii.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Zgodnie z nowym systemem poszczególne kwoty świadczenia mają zależeć od wysokości zarobków osoby wnioskującej o zasiłek oraz od długości okresu przebywania na rynku bezrobotnych.

Obecnie osoby, które straciły pracę i wnioskują o zasiłek dla bezrobotnych, mogą ubiegać się o maksymalną stawkę (personal rate) w wysokości 220 euro tygodniowo, niezależnie od wcześniejszych dochodów.

Nowy program będzie już bazował na wcześniejszych dochodach danej osoby do określenia stawki płatności, a wnioskodawcy mogą otrzymać do 60% ich tygodniowego wynagrodzenia, z limitem 450 euro.

Zmiana systemu – nowe zasady

Zmiana systemu pozwoli uniknąć tak zwanego „szoku dochodowego” związanego z przejściem z pełnej płacy na zasiłek, jak twierdzi ministerstwo.

Poinformowano też, że zasiłek zależny od wynagrodzenia będzie wypłacany pracownikom poniżej 66 roku życia, którzy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin i wykazali się „silnym, niedawnym przywiązaniem do siły roboczej”.

Najwyższa stawka płatności będzie dostępna dla osób z pięcioma latami opłacania składek PRSI – z których sześć musi pochodzić z ostatnich 12 miesięcy. Wnioskodawcy będą również musieli wykazać, że aktywnie poszukują zatrudnienia.

Osoby, które opłacały składki mniej niż pięć lat, będą uprawnione do 50% od poprzedniego dochodu do maksymalnej kwoty 300 euro tygodniowo. Zasiłek będzie wypłacany przez okres do sześciu miesięcy.

Wnioskodawcy będą mogli wybrać zasiłek zależny od dochodów bądź pozostać przy tradycyjnym zasiłku – w zależności, która opcja będzie dla nich korzystniejsza.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała, że nowy system zasiłków dla bezrobotnych zostanie wprowadzony już w przyszłym roku.