Minister ds. Opieki Społecznej w Irlandii potwierdziła, że nowe świadczenie socjalne w Irlandii zostanie wprowadzone już w listopadzie.

Zmiany w obowiązującym urlopie rodzicielskim Parental Leave mają obowiązywać od 1 listopada 2019 roku. Skorzystają na tym zarówno osoby zatrudnione jak i samo-zatrudnione – szacunkowo ok. 60.000 osób rocznie.

Z podanych informacji wynika, że zarówno matka, jak i ojciec dziecka będą mogli wykorzystać dodatkowy płatny urlop rodzicielski. Urlop ma obejmować dwa tygodnie dla każdego z rodziców, przy czym nie będzie można zrzec się swojego urlopu na rzecz partnera.

Minister ds. Opieki Społecznej Regina Doherty zapewnia, że urlop będzie sukcesywnie wydłużany, tak by w 2021 roku rodzice mogli skorzystać z 14 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku wyniesie €245 czyli tyle, ile obecnie otrzymują kobiety na urlopie macierzyńskim. Urlop będzie do wykorzystania wyłącznie w pierwszym roku życia dziecka.

Obecnie urlop macierzyński w Irlandii trwa 26 tygodni, urlop ojcowski – dwa tygodnie. Dodatkowy miesiąc płatnego urlopu to dobra wiadomość dla rodziców, którzy mają problemy w zapewnieniu opieki dla dziecka w pierwszym roku jego życia.