Grupa w Irlandii sprzeciwia się wprowadzeniu kamer nasobnych na mundurach funkcjonariuszy Gardy.

Od kilku miesięcy trwają prace nad wprowadzeniem nowych uprawnień dla funkcjonariuszy Gardy. Już niedługo ich interwencje będą nagrywane – dzięki kamerom nasobnym na mundurach.

Nowe uprawnienia

Ustawa Garda Síochana (Digital Recording) Bill 2021 da też funkcjonariuszom nowe uprawnienia do korzystania z innych urządzeń nagrywających w trakcie wykonywania obowiązków, w tym telefonów, kamer, laptopów i dronów.

Ustawa zastąpi również istniejące przepisy dotyczące stałej telewizji przemysłowej w miejscach publicznych i zapewni mobilną telewizję przemysłową CCTV i kamery ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), które będą montowane w samochodach i furgonetkach Gardy.

Kamery nasobne będą mogły być używane tylko w określonych sytuacjach, a funkcjonariusze będą musieli poinformować, kiedy urządzenia zostaną włączone. Będą też zobligowani do wyjaśnienia swoich działań.

Sprzeciw

Jednak irlandzka grupa praw człowieka wezwała rząd do porzucenia planów wprowadzenia zwiększonych uprawnień nadzoru Gardy i kamer nasobnych.

Przedstawiciele Irlandzkiej Rady Swobód Obywatelskich (ICCL) powiedzieli, że ​​nie ma dowodów sugerujących, że rozszerzone uprawnienia nadzorcze Gardy są tutaj uzasadnione.

Powiedzieli też, że przed ewentualnym wprowadzeniem kamer nasobnych należy najpierw opracować i przeprowadzić program pilotażowy. Dzięki temu będzie można sprawdzić czy są one potrzebnym narzędziem.

Ochrona danych

​​Grupa sprzeciwia się wprowadzeniu kamer dla Gardy „ze względu na ryzyko dla prywatności i ochrony danych”. W opinii ICCL istnieje „rażący brak rozstrzygających dowodów z innych jurysdykcji, że pozytywnie przyczyniają się one do wyników działań policji lub wymiaru sprawiedliwości”.

Tymczasem członkowie Stowarzyszenia Przedstawicieli Gardy z zadowoleniem przyjęli przepisy dotyczące kamer nasobnych. Powiedzieli jednak, że funkcjonariusze muszą być chronieni przed wszelkimi możliwymi działaniami prawnymi wynikającymi z naruszenia danych lub prywatności.

Ich zdaniem w dobie ochrony danych i prywatności Garda nie może ponosić osobistej odpowiedzialności za naruszenie prywatności lub naruszenie ochrony danych podczas wykonywania swoich obowiązków.