Nowe wyposażenie Gardy - dla skuteczności i bezpieczeństwa w Irlandii

Rząd w Irlandii zaaprobował nowe wyposażenie funkcjonariuszy Gardy – potwierdził Minister Sprawiedliwości Charlie Flanagan.

Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskało zgodę rządu na wprowadzenie długo oczekiwanego nowego wyposażenia funkcjonariuszy Gardy w Irlandii.

W 2018 roku przedstawiciel stowarzyszenia Garda Representative Association (GRA) reprezentujący tysiące funkcjonariuszy wzywał na konferencji delegatów do wyposażenia Gardy w kamery (Bodycam) i paralizatory.

Argumentem ministra Flanagan za wprowadzeniem kamer jest fakt, że mogą one znacznie poprawić wydajność pracy Gardy dzięki dokładnemu rejestrowaniu incydentów. Jego zdaniem dzięki obecności kamer na mundurze funkcjonariuszy wzrośnie też zaufanie społeczeństwa do Gardy.

Garda Representative Association chce wprowadzenia kamer w trybie natychmiastowym. Jednak plan ten będzie musiał zostać jeszcze rozpatrzony przez odpowiednie organy.

Używanie kamer Bodycam musi bowiem uwzględniać konstytucyjne prawo do prywatności, a także być w zgodzie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Konsultacje przeprowadzi również Komisja ds. Ochrony Danych oraz Irlandzka Komisja Praw Człowieka i Równości.