POLONIA IRLANDIA

Wytyczne zostały opublikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, i Dyrektor Medyczny, dr Tony Holohan, rozważają wdrożenie nowych zaleceń w Irlandii. Wytyczne zostały opublikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Nowe wytyczne dla szkół

Według Irish Independent, jest możliwość wdrożenia m.in. nowych wytycznych dla szkół, które dotyczą testowania i śledzenia bliskich kontaktów wśród uczniów.

Rosnąca liczba nowych przypadków w Irlandii, a także żądania ze strony nauczycieli i innych pracowników szkół o zwiększenie środków ochrony zdrowia, mogą wpłynąć na decyzję o wdrożeniu nowych wytycznych.

Zalecenia

Wśród zaleceń zawartych w nowych wytycznych ECDC znajduje się strategia z wykorzystaniem testów antygenowych w szkołach. Według ECDC testowanie może zminimalizować zakłócenia w środowisku szkolnym i absencję szkolną, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości dalszej transmisji.

Śledzenie kontaktów powinno być inicjowane szybko „aby szybko zidentyfikować wtórne przypadki w celu uniknięcia dużych ognisk i przerw w zajęciach szkolnych”.

Proces śledzenia bliskich kontaktów powinien odbywać się w ścisłej współpracy z przedstawicielami ochrony zdrowia publicznego i powodować minimalne zakłócenia dla uczniów i personelu.

W raporcie stwierdzono, że ulepszenia obecnego systemu mogą obejmować:

  • Testowanie tylko najbliższych kontaktów potwierdzonego przypadku.
  • Jeśli w klasie zostaną znalezione dwa lub więcej przypadki, należy przetestować całą klasę.
  • Jeśli w klasie zostaną znalezione dodatkowe przypadki, należy rozważyć kwarantannę dla całej klasy.

Według ECDC „długotrwałe i/lub powtarzające się zakłócenia w szkole mają znaczący negatywny wpływ społeczny, emocjonalny, zdrowotny i edukacyjny na dzieci i ich rodziny, a także szerszy wpływ ekonomiczny na społeczeństwo”.

Strategie łagodzenia i reagowania, które pozwalają uniknąć lub zminimalizować zamykanie szkół, powinny być traktowane priorytetowo – twierdzą przedstawiciele ECDC.