POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Ministerstwo Edukacji przesłało do dyrektorów szkół w Irlandii nowe wytyczne.

We wtorek 22 lutego rząd potwierdził zniesienie restrykcji w Irlandii. Obowiązujące dotąd ograniczenia przestaną obowiązywać od 28 lutego.

Nowe wytyczne dla szkół w Irlandii

Ogłoszone zmiany będą miały zastosowanie również w placówkach oświatowych. W związku z tym Ministerstwo Edukacji przesłało w środę nowe wytyczne dla dyrektorów szkół.

W komunikacie poinformowano, że od poniedziałku należy bezzwłocznie usunąć wszelkie zasady dystansowania fizycznego, które miały negatywny wpływ na nauczanie i uczenie się. Również inne ograniczenia mogą zostać zniesione.

Można więc powrócić do wcześniejszego trybu nauczania i prowadzenia innych zajęć na terenie szkół. Oznacza to powrót zajęć sportowych, śpiewu, gry na instrumencie, klubów śniadaniowych czy innych zajęć dodatkowych.

Bez żadnych ograniczeń można teraz będzie przywrócić korzystanie z szatni, sal do wychowania fizycznego, szafek szkolnych czy pomieszczeń dla personelu.

Ministerstwo przekazało też zalecenie, aby zrezygnować z rozłożonych w czasie dowozów i odbiorów uczniów oraz przerw w zajęciach lekcyjnych.

Szkołom powiedziano, że spotkania rodzic-nauczyciel powinny zostać wznowione tak szybko, jak to możliwe. Doradzono, aby spotkania dla każdego rocznika odbyły się „w tym roku”.

Wytyczne nie precyzują jednak, czy spotkania te muszą odbywać się osobiście, czy też mogą być zorganizowane zdalnie.

W komunikacie przekazano też, że można zakończyć wprowadzone wcześniej tzw. bańki uczniów i rekonfiguracje klas w szkołach podstawowych. W szkołach średnich już nie przewiduje się zmian w szkolnych rozkładach zajęć w tym roku szkolnym.

Środki ochrony

Chociaż wiele ograniczeń zostaje wycofanych, niektóre środki ochrony mają być kontynuowane. Szkołom zalecono dalsze stosowanie dobrych środków zapobiegania zakażeniom i kontroli, takich jak mycie rąk i zwiększona wentylacja.

Uczniowie lub pracownicy z objawami powinni nadal izolować się. Testy antygenowe będą nadal zapewniane szkołom podstawowym, bez zmian w obecnym schemacie. Także maseczki ochronne będą zapewnianie każdemu, kto o nie poprosi.