Nowe wytyczne zwalniają niektóre osoby z odbycia kwarantanny w hotelu po przybyciu do Irlandii.

Przyjazdy z państw „wysokiego ryzyka” do Irlandii wiążą się z obowiązkową kwarantanną hotelową. Z obowiązku tego zwolnione są jednak niektóre osoby – zgodnie z wytycznymi, umieszczonymi na rządowej stronie.

Nowe wytyczne

Opublikowane w piątek 7 maja wytyczne wskazują, że osoby, które „wyjechały za granicę z nieuniknionych, koniecznych i pilnych powodów medycznych”, nie będą musiały przejść obowiązkowej kwarantanny hotelowej. Dotyczy to również opiekunów i dzieci tych osób.

Podczas podróży do Irlandii należy mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza, aby upewnić się, że można skorzystać z tego zwolnienia.

Kwarantanna w Irlandii

Na rządowej stronie znajdują się też wytyczne dotyczące kwestii zwolnienia z odbycia hotelowej kwarantanny przez osoby zaszczepione.

Osoby w pełni zaszczepione i posiadające dokumenty to potwierdzające, nie muszą przechodzić obowiązkowej kwarantanny hotelowej po przyjeździe do Irlandii. Zwolnione z tego obowiązku są również dzieci tych osób.

Jednak nawet jeśli są w pełni zaszczepione, nadal muszą mieć negatywny test RT-PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed odlotem i ukończyć okres kwarantanny w domu lub w innym miejscu wskazanym w formularzu Passenger Locator Form.

Więcej: gov.ie